Informatie voor huurders

Financieel

Huurbetalingen

Huurbetalingen dienen altijd voor of op de eerste van iedere maand te zijn voldaan op onze rekening met IBAN: NL 82 INGB 0007 7400 17 t.n.v. Boersma Vastgoed Beheer te Amsterdam. Wij verzoeken u duidelijk het adres te vermelden.
Contante betaling op kantoor is niet mogelijk.

Aanmaningen

Wanneer de huur niet op of voor de eerste van de maand op onze rekening staat bijgeschreven kunt u een herinnering en/of aanmaningsbrief ontvangen. Mocht u reeds eerder een herinnering of aanmaning hebben ontvangen zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.
Indien u vragen heeft over een aanmaning dan kunt u contact opnemen op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur of per e-mail financieel@boersmavastgoedbeheer.nl. Wij verzoeken u bij het versturen van een e-mail in het onderwerp uw adres te vermelden.

Automatische afschrijving

Het aanvragen van automatische incasso door ons kantoor is helaas niet meer mogelijk

Rent payment ENGLISH

The total rental price has to be paid in advance, without any deduction, before or not later than the firt day of each month or period on bank account NL82INGB0007740017 Amsterdam. Make sure that with every payment the address of the apartment/object is mentioned. If there is any delay, administration cost will be charged. If you have any questions about the rent you can send an e-mail to financieel@boersmavastgoedbeheer.nl. Please mention your address and name in the subject of the e-mail.

Maintenance & emergency ENGLISH

Requests for maintenance can be sent by e-mail to info@boersmavastgoedbeheer.nl or by mail to Rijnstraat 7, 1078 PT Amsterdam. Please mention your address and name in the subject of the e-mail. If there is an emergency, you can call the office on the number 020-4680515. Between 9:00 and 12:00 hours. From 12:00 till 17:00 hours (Friday till 16:00) you can leave a massage on our answering machine. Out of office hours you can call SOS service (for Amsterdam only) on telephone number 020-6949594. Costs are for the tenant and you have to pay this bill directly.

Notice of termination ENGLISH

Notice of termination must be given by (registered) letter and subject to a period of notice of minimal one and in most cases two full calendar months. The tenant will receive a confirmation with further information about the process. Before or at the last day of the month (not in the weekend) there will be a check-out. If the apartment is clean and in good condition the deposti will be transferred (only) to a bank account.

Onderhoud

Onderhoud voor huurder of verhuurder

Om prettig te woning moet uw woning goed worden onderhouden. Er dient hierbij onderscheid te worden gemaakt tussen klein en groot onderhoud.

Bij klein onderhoud moet u denken aan het vervangen van kraanleertjes, het smeren van hang- en sluitwerk, het aanbrengen van tochtstrip, bijvullen van de cv-ketel, schoonmaken van dakgoten of het vervangen van kapotte lichtschakelaars. Het verrichten van zulke kleine herstellingen is een verplichting van de huurder.

Bij groot onderhoud moet u denken aan het herstellen van het dak, buitenschilderwerk of het vervangen van keuken of toilet. Groot onderhoud is een verplichting van de verhuurder.

Zie bijgaand een overzicht van ‘besluit kleine herstellingen’ waarin staat vermeld welke reparaties voor kosten van verhuurder en huurder zijn.

Onderhoudsmeldingen

Klachten ten aanzien van het onderhoud van uw woning kunt u uitsluitend schriftelijk (Rijnstraat 7, 1078 PT Amsterdam) of per e-mail info@boersmavastgoedbeheer.nl melden. Bij het melden via e-mail verzoeken wij u het adres in het onderwerp te vermelden. Wilt u duidelijk uw klacht omschrijven en het telefoonnummer vermelden waarop u bereikbaar bent.
Voor het melden van een klacht kunt u gebruik maken van het meldingsformulier.
Voor de status van reeds gemelde klachten zijn wij telefonisch, op telefoonnummer 020-4680515 bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur.

Spoedklachten

Uitsluitend in gevallen waarbij uitstel van reparatie niet mogelijk is, bijvoorbeeld ernstige lekkage, kunt u (eventueel ook buiten kantoortijden) telefonisch contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 020-4680515.

Gevolgschade

Wanneer er als gevolg van een lekkage schade is ontstaan aan uw inboedel, dan kunt u deze schade verhalen op uw inboedelverzekering. Is er (ernstige) schade ontstaan aan het pand (plafond, muren e.d.) dan kunt u dit, binnen 4 weken na de schadedatum bij ons melden aan de hand van het schadeformulier.

Informatie

Opzeggingen

Een huuropzegging dient altijd schriftelijk per eerste van de maand, met inachtneming van een termijn van tenminste een kalendermaand te worden gedaan, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons opzeggingsformulier. Na ontvangst van de huuropzegging krijgt u van ons een bevestiging met daarin beschreven wat u precies moet doen en hoe u de woning moet opleveren; hier vindt u de checklist voor woningen.

Watergeld

Per 1 oktober 2016 factureert Waternet direct aan huurders. De eventuele kosten voor het watergeld in de huuropbouw komen te vervallen.

Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijks wordt de huur van sociale huurwoningen aangepast -normaliter- per 1 juli. U ontvangt daarover bericht minimaal twee maanden voor ingang van de huurprijsaanpassing bericht. De aanpassing gebeurt op basis van een besluit van de Minister van VROM. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl. Voor geliberaliseerde contracten geldt de huurverhoging zoals in het huurcontract is overeengekomen. U ontvangt een schrijven met de nieuwe huurprijs. Een aanschrijftermijn (en zelfs de aanschrijving) is niet verplicht.

Huisbewaring

Op het huis passen van een ander die voor langere tijd afwezig is kan voor beide partijen een goede oplossing zijn. Het is wel van belang de huisbewaring van tevoren goed te regelen. De hoofdbewoner mag zijn/haar woning niet zonder toestemming van de verhuurder en de gemeente in gebruik geven. Onder huisbewaring wordt verstaan het tijdelijk in gebruik geven en nemen van woonruimte, bij afwezigheid van de huurder(s). Voor huisbewaring moet huurder altijd vooraf toestemming vragen aan en toestemming krijgen van de verhuurder. Dit kunt u doen met de daarvoor bestemde formulieren welke u bij de gemeente kunt aanvragen. Meer informatie over huisbewaring kunt u vinden op de site www.amsterdam.nl

Huurtoeslag

Voor informatie over huurtoeslag verwijzen wij u naar de internetsite van de Belastingdienst en de Rijksoverheid.

Huurcontracten

Actuele verhuur

De woningen die wij te huur hebben bieden wij aan op Pararius.nl.

Inschrijving huurwoning

U kunt zich bij ons niet inschrijven voor een huurwoning.

Huurcontracten

Op de website www.roz.nl vindt u de diverse huurcontracten en algemene bepalen waar wij gebruik van maken.

  • Huurcontract woningen
  • Algemene bepalingen woningen
  • Huurcontract winkels
  • Algemene bepalingen winkels
  • Huurcontract kantoorruimte
  • Algemene bepalingen kantoorruimte
Huisbewaring

Op het huis passen van een ander die voor langere tijd afwezig is kan voor beide partijen een goede oplossing zijn. Het is wel van belang de huisbewaring van tevoren goed te regelen. De hoofdbewoner mag zijn/haar woning niet zonder toestemming van de verhuurder en de gemeente in gebruik geven. Onder huisbewaring wordt verstaan het tijdelijk in gebruik geven en nemen van woonruimte, bij afwezigheid van de huurder(s). Voor huisbewaring moet huurder altijd vooraf toestemming vragen aan en toestemming krijgen van de verhuurder. Dit kunt u doen met de daarvoor bestemde formulieren welke u bij de gemeente kunt aanvragen. Meer informatie over huisbewaring kunt u vinden op de site www.amsterdam.nl

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen juridische rechten worden ontleend.